Moderná gymnastika je čisto ženský šport. Gymnastky môžu svoju zostavu predvádzať ako jednotlivkyne alebo v spoločných skladbách, kde súčasne cvičí pätica gymnastiek. V poslednom období si získava obľubu aj cvičenie vo dvojici prípadne trojici. Kým súťaže jednotlivkýň prebiehajú predovšetkým počas jarných mesiacov, v jesennom období dominujú spoločné skladby. Naše pretekárky sa zapájajú do všetkých týchto súťaží. Každoročne tak vytvárame niekoľko zostáv jednotlivkýň, dvojíc a trojíc, spoločných skladieb. 

Juvenťáčky dosahujú krásne výsledky a tu prinášame ich sumarizáciu:

2015 - fotografie nižšie :-)

TOP výsledky 2015 - jarná časť sezóny

 
nádeje:                  Annemarie Putz - Majsterka Bratislavy
                                                      - 3.miesto Oblastná kvalifikácia (roč.2003)
                              Timea Oravcová - 1.miesto MSR (roč.2005)
                                                       - 3.miesto Oblastná kvalifikácia + zlato (roč.2005)
                              Tereza Sluková - 2.miesto MSR (roč.2003)
                                                     - 2.miesto Oblastná kvalifikácia (roč.2003)
 
staršie žiačky:      Nikoleta Tallová  - Majsterka SR + zlato (roč. 2003)
                                                       - Majsterka Bratislavy (3xzlato)
                                                       - 1.miesto Oblastná kvalifikácia + zlato (roč. 2003)
 
                              Nina Vitalošová   - 2. miesto Majstrovstvá BA (kužele)
                                                       - 9.miesto MSR
 
ml. dorastenky:     Sandra Rothová - 2 x striebro Majstrovstvá BA (obruč, kužele)
                                                       - 2.miesto Oblastná kvalifikácia Západ (ročník 2002)
                                                       - 3.miesto MSR (ročník 2002)
 
                              Lea Končeková   - 2 x bronz Majstrovstvá BA (obruč, kužele)
                                                       - 3.miesto Oblastná kvalifikácia Západ (ročník 2002)
                                                       - 2.miesto MSR (ročník 2002)
 
                              Barbora Hradiská- 2 x zlato Majstrovstvá BA (obruč, kužele)
 
juniorky:               Michaela Mozolíková - 3.miesto Majstrovstvá BA + 2x striebro
                                                             (lopta, kužele)
                                                            - 4.miesto Oblastná kvalifikácia Západ
                                                             + 2x bronz, 1xstriebro
 
                              Lucia Novosadová    - Majstrovstvá BA 1 x bronz za švihadlo
                                                            - Oblastná kvalifikácia Západ striebro za švihadlo
                             
zákl. program:      Laura Szabóová - Majsterka BA + striebro BN, bronz švihadlo
                              Vanesa Hritzová - Vicemajsterka BA + bronz za obruč
                              Tímea Kalina - Majsterka Bratislavy
                              Laura Szalaiová - bronz na Majstrovstvách BA
                         
dvojice:                 jeseň 2015 :)
 
spoločné skladby: jeseň 2015 :)
                                   

2014 - fotografie nižšie :-)

TOP výsledky 2014

 
 mladšie žiačky:    Lea Sabo    - 4 x zlato na oblastnej kvalifikácii
                                               - zlato + 2xstriebro + bronz na celoslovenskej kvalifikácii
                                               - 7.miesto MSR
                              
                              Timea Oravcová - 3 x zlato + striebro na oblastnej kvalifikácii
                                                       - 2 x striebro na celoslovenskej kvalifikácii
                                                       - 5.miesto MSR
 
staršie žiačky:      Sandra Rothová  - zlato na oblastnej kvalifikácii
                                                       - 2xzlato + 2xstriebro na celoslovenskej kvalifikácii
                                                       - MAJSTERKA SR
 
                              Nikoleta Tallová  - 2 x bronz na oblastnej kvalifikácii
                                                       - zlato a striebro na celoslovenskej kvalifikácii
                                                       - 8.miesto na MSR
                
                              Tereza Sluková   - 2 x zlato + 2 x striebro na oblastnej kvalifikácii
                                                       - striebro na celoslovenskej kvalifikácii
 
                              Nina Vitalošová   - zlato na oblastnej kvalifikácii
                                                       - 2 x bronz na celoslovenskej kvalifikácii
 
ml. juniorky:         Lucia Novosadová  - 2 x bronz na oblastnej kvalifikácii
                                                          - 5.miesto na MSR
                            
                              Michaela Mozolíková - 2 x 4.miesto na oblastnej kvalifikácii
                                                            - 6.miesto na MSR
 
prípravky:             Sofia Kullová  - 2 x bronz na Bratislavskom pohári
                              Veronika Slezáková - 4.miesto na Bratislavskom pohári
                              Nina Bandziová - 5.miesto na Bratislavskom pohári
                              Laura Mrovčáková - 4.miesto na Bratislavskom pohári
 
zákl. program:      Viktória Hašeková - 3 x zlato na Bratislavskom pohári
                              Linda Lopčianska - 2 x striebro + bronz na Bratislavskom pohári
                              Veronika Fraňová - striebro + bronz na Bratislavskom pohári
                              Valentína Prociková - bronz na Bratislavskom pohári    
 
dvojice:                 Kristína Senešiová & Kristína Zajcevová - 1.miesto MSR prípravky
                              Sára Hoštáková & Dáša Manasová - 3.miesto MSR prípravky
                              Timea Oravcová & Lea Sabo - 1.miesto MSR CTM
                              Lea Končeková & Tereza Sluková - 3.miesto MSR
 
spoločné skladby: prípravky - 3.miesto a staršie žiačky - 1.miesto
                                   
 

2011-2012-2013 fotografie nižšie :-)

TOP výsledky 2013 

mladšie žiačky :           Nikoleta Tallová - Majsterka BA, 7.miesto Západ, 6.miesto MSR

                                      Lea Sabo - Vicemajsterka BA, 2.miesto Západ, 4.miesto MSR

                                      Dominika Alexíková - 7.miesto MBA, 3.miesto Západ, 5.miesto MSR

staršie žiačky :             Sandra Rothová - 4.miesto MBA, 7.miesto Západ, 5.miesto MSR

mladšie juniorky :         Lucia Novosadová - 6.miesto MBA, 6.miesto Západ, 5.miesto MSR

prípravky :                    Karolína Polkorábová - 3.miesto MBA (roč.2008)

                                      Sofia Kullová - Vicemajsterka BA (roč.2006)

                                      Valerie Boskovičová - 3.miesto MBA (roč.2006)

spoločné skladby:         staršie žiačky - Majsterky SR

                                       mladšie žiačky - 4.miesto MSR

                                       nádeje - 3.miesto MSR

_______________________________________________________________________________________

TOP výsledky 2012 

mladšie žiačky :           Lucia Novosadová - Majsterka BA, 1.miesto Západ, Majsterka SR

                                      Sandra Rothová - 3.miesto MBA, 4.miesto Západ, Vicemajsterka SR

                                      Nikoleta Tallová - 8.miesto MBA, 3.miesto Západ, 7.miesto MSR

prípravky :                    Dominika Alexíková - Majsterka BA (roč.2004)

                                      Sofia Kullová - Vicemajsterka BA (roč.2006)

spoločné skladby:         staršie žiačky - 4.miesto MSR

                                       mladšie žiačky - 6.miesto MSR

_______________________________________________________________________________________

TOP výsledky 2011 

mladšie žiačky :           Lucia Novosadová - Vicemajsterka BA, 5.miesto Západ, 4.miesto MSR

spoločné skladby:        staršie žiačky - 3.miesto MSR

                                      mladšie žiačky - 4.miesto MSR

dvojice/trojice:            mladšie žiačky - 2.miesto MSR

                                      baby - 3.miesto MSR