vedenie klubu                                   

iuhih

 

Ing. Erika Šimonová

predseda

 

erika.simonova@juventa-ba.sk

 

 

Ing. Ivana Zrubcová

podpredseda

 

ivana.zrubcova@juventa-ba.sk

 

Ing. Katarína Špaňová

tajomník

 

katarina.spanova@juventa-ba.sk

 

 

trénerky a inštruktorky  

 

Bc. Dominika Boťanská

dominika.botanska@juventa-ba.sk
 

Mgr. Michaela Darnadiová

michaela.darnadiova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Ester Faborová

ester.faborova@juventa-ba.sk
 

Božena Iváková

bozena.ivakova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Jana Iváková

jana.ivakova@juventa-ba.sk
 

Lucia Karásková

lucia.karaskova@juventa-ba.sk
 

Katarína Kožehubová

katarina.kozehubova@juventa-ba.sk
 

Bianka Kováčová

bianka.kovacova@juventa-ba.sk
 

Ing. Erika Šimonová

erika.simonova@juventa-ba.sk
 

Bc. Katarína Veljačiková

katarina.veljacikova@juventa-ba.sk