vedenie klubu                                   

iuhih

 

Ing. Erika Šimonová

predseda

 

erika.simonova@juventa-ba.sk

 

 

Ing. Ivana Zrubcová

podpredseda

 

ivana.zrubcova@juventa-ba.sk

 

Ing. Katarína Špaňová

tajomník

 

katarina.spanova@juventa-ba.sk

 

 

trénerky a inštruktorky  

 

 

Mgr. Michaela Darnadiová

michaela.darnadiova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Ester Faborová

ester.faborova@juventa-ba.sk
 

Barbora Hradiská

barbora.hradiska@juventa-ba.sk
 

Božena Iváková

bozena.ivakova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Jana Iváková

jana.ivakova@juventa-ba.sk
 

Filip Martinský, DiS.

filip.martinsky@juventa-ba.sk
 

Sandra Rothová

sandra.rothova@juventa-ba.sk
 

Ing. Erika Šimonová

erika.simonova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Katarína Veljačiková

katarina.veljacikova@juventa-ba.sk
 

Nikoleta Tallová

nikoleta.tallova@juventa-ba.sk