vedenie klubu                                   

 

Ing. Erika Šimonová

predseda

0915 714 821

erika.simonova@juventa-ba.sk

 

 

Mgr. Jana Iváková

podpredseda

0907 558 821

jana.ivakova@juventa-ba.sk

 

 

Ing. Katarína Danišová

tajomník

 

katarina.spanova@juventa-ba.sk

 

 

trénerky a inštruktorky  

 

 

Mgr. Michaela Darnadiová

michaela.darnadiova@juventa-ba.sk
 

Božena Iváková

bozena.ivakova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Jana Iváková

jana.ivakova@juventa-ba.sk
 

Tímea Kalina

timea.kalina@juventa-ba.sk
 

Lea Končeková

lea.koncekova@juventa-ba.sk
 

Filip Martinský, DiS.

filip.martinsky@juventa-ba.sk
 

Bc. Oľga Markovych

olga.markovych@juventa-ba.sk
 

Viktória Miniailenko

viktoria.miniailenko@juventa-ba.sk
 

Michaela Mojtová

michaela.mojtova@juventa-ba.sk
 

Yeva Petrenko

yeva.petrenko@juventa-ba.sk
 

Sandra Rothová

sandra.rothova@juventa-ba.sk
 

Ing. Erika Šimonová

erika.simonova@juventa-ba.sk
 

Mgr. Katarína Veljačiková

katarina.veljacikova@juventa-ba.sk