II.vicemajsterka BA 2013 Karolína Polkorábová

II.vicemajsterka BA 2013 Karolína Polkorábová