2011

     

dátum

podujatie

účastníci

výs.

       
26.02. Valentýnské srdíčko kat. BABY - ročník 2002 a ml.  
    Lucia Novosadová BN 5.m
    Sandra Rothová BN 13.m
    Kristína Križanová BN 23.m
       
26.03. Rapiďácka prvosienka kat. mladšie žiačky - ročník 2002  
    Sofia Galbavá BN 5.m
    Vanesa Šoošová BN 3.m
    Sára Plšeková BN 4.m
       
    kat. staršie prípravky - ročník 2003  
    Vanesa Kullová BN 3.m
    Natália Plšeková BN 5.m
       
09.04. Baver cup kat. BABY - ročník 2003 a ml.  
    Vanesa Kullová BN 7.m
    Natália Plšeková BN 12.m
    Viktória Kantoráková BN 30.m
    Miroslava Matejková BN 8.m
    Nikoleta Tallová BN 10.m
       
16.04. Trasko cup ročník 2003 a ml.  
    Miroslava Matejková BN 6.m
    Nikoleta Tallová BN 3.m
       
    ročník 2002   
    Lucia Novosadová BN+U 6.m
    Sandra Rothová BN+U 8.m
    Vanesa Šoošová BN+U 15.m
       
    ročník 2001   
    Laura Somogyiová BN+U x
       
24.04. Jarní pohár ročník 2003 a ml.  
    Dominika Alexikova BN 12.m
    Viktória Kantoráková BN 15.m
    Natália Plšeková BN 9.m
       
    ročník 2002  
    Sofia Galbavá BN+U 6.m
    Sára Plšeková BN+U 5.m
    Sandra Rothová BN+U 3.m
       
01.05. MA-BA mladšie žiačky - ročník 2001 a ml.  
    Sofia Galbavá BN+U 18.m
    Kristína Križanová BN+U 29.m
    Lucia Novosadová BN+U 2.m
    Sára Plšeková BN+U 22.m
    Sandra Rothová BN+U 7.m
    Vanesa Šoošová BN+U 16.m
       
08.05. SPD - jar dvojice, trojice - ročník 2003 a ml.  
    Kullová + Tallová BN 1.m
    Kantoráková + Matejková + Plšeková BN 4.m
       
    dvojice, trojice - ročník 2001 a ml.  
    Novosadová + Rothová + Šoošová BN 5.m
    Galbavá + Križanová BN 8.m
       
04.06. Oblastná kvalifikácia Z mladšie žiačky - ročník 2001 a ml.  
    Lucia Novosadová BN+U 5.m
    Sandra Rothová BN+U 16.m
    Vanesa Šoošová BN+U 10.m
       
05.06. Pohár MDD najmladšie prípravky - ročník 2005 a ml.  
    Sofia Kullová BN 11.m
       
    prípravky - ročník 2004  
    Dominika Alexiková BN 9.m
       
    najstaršie prípravky - ročník 2003  
    Viktória Kantoráková BN+O 17.m
    Vanesa Kullová BN+O 5.m
    Miroslava Matejková BN+O 6.m
    Natália Plšeková BN+O 14.m
    Nikoleta Tallová BN+O 3.m
       
18.06. M-BA najmladšie prípravky - ročník 2006 a ml.  
    Sofia Kullová - BN 5.m
       
    mladšie prípravky - ročník 2004  
    Dominika Alexíková - BN+U 2.m
       
    staršie prípravky - ročník 2003  
    Viktória Kantoráková BN+O 20.m
    Vanesa Kullová BN+O 9.m
    Miroslava Matejková BN+O 6.m
    Natália Plšeková BN+O 19.m
    Nikoleta Tallová BN+O 10.m
       
25.06. M-SR ml. žiačky - ročník 2001 a ml.  
    Lucia Novosadová BN+U 4.m
    Sandra Rothová BN+U 18.m
    Vanesa Šoošová BN+U 14.m
       
09.10. Jihlavský ježek trojica 2002  
    Galbavá, Novosadová, Rothová 2.m
       
    trojica 2003  
    Kullová, Matejková, Tallová 1.m
       
22.10. O veselský pohár ružiaky - 2003 a ml.  
    Alexíková, Kullová, Matejková, Plšeková, Tallová 3.m
       
29.10. SPD - jeseň trojica 2002  
    Galbavá, Novosadová, Rothová 3.m
       
    dvojica 2003  
    Kullová, Tallová 1.m
       
05.11. Rycon cup oranžády - 2002  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 3.m
       
06.11. Revent cup ružiaky - 2003   
    Alexíková, Banetková, Kullová, Matejková, Plšeková, Tallová 1.m
       
    oranžády - 2002  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 1.m
       
    modrinky - 2000 a ml.  
    Bolčová, Geržová, Klaciková, Matejková, Somogyiová, Šoošová 7.m
       
17.11. Sametová stuha ružiaky - 2002 a ml.   
    Kantoráková, Kullová, Matejková, Plšeková, Tallová 4.-5.m
       
    oranžády - 2002 a ml.  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 4.-5.m
       
19.11. Brnenský drak oranžády - 2002 a ml.  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 2.m
       
    modrinky - 2000 a ml.  
    Bolčová, Geržová, Klaciková, Matejková, Somogyiová 4.m
       
20.11. Kohoutovický pohár ružiaky - 2003   
    Alexíková, Banetková, Kullová, Matejková, Plšeková, Tallová 1.m
       
    oranžády - 2002  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 2.m
       
    modrinky - 2000 a ml.  
    Bolčová, Geržová, Klaciková, Matejková, Somogyiová, Šoošová 5.m
       
03.12. M-SR oranžády - ml. žiačky  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 4.m
       
    modrinky - st. žiačky  
    Bolčová, Geržová, Klaciková, Somogyiová, Šoošová 3.m
       
    dvojica - baby 2003 a ml.  
    Alexíková, Plšeková 4.m
       
    trojica - baby 2003 a ml.  
    Kullová, Matejková, Tallová 3.m
       
    dvojica - mini 2001 a ml.  
    Križanová, Šebová 7.m
       
    trojica - mini 2001 a ml.  
    Galbavá, Novosadová, Rothová 2.m
       
11.12. Memoriál H. Jochovej ružiaky - 2003   
    Alexíková, Banetková, Kullová, Matejková, Plšeková, Tallová 2.m
       
    oranžády - 2002  
    Galbavá, Križanová, Novosadová, Rothová, Šebová, Šoošová 3.m
       
    modrinky - 2000 a ml.  
    Bolčová, Geržová, Klaciková, Somogyiová, Šoošová 4.m