Počas roka prebieha množstvo súťaží, ktorých sa zúčastňujú aj naše dievčatá. Predovšetkým v ČR sa organizujú pohárové súťaže jednotlivkýň, spoločných skladieb a dvojíc a trojíc. Naše jarné a jesenné víkendy sa už tradične nesú v znamení súťaží. Zúčastňujeme sa ako individuálnych súťaží, tak aj súťaží kolektívnych. Vrcholom sezóny sú vždy majstrovské súťaže, na ktoré sa gymnastky pripravujú práve pravidelnou účasťou na pohárových súťažiach. Tanečných súťaží je cez rok o čosi menej ako tých gymnastických, ale aj tanečných podujatí absolvujeme dostatok. Dievčatá tancujú na rôznych vystúpeniach, festivaloch, firemných podujatiach... 
 
Výsledky zo súťaží nájdete po rozkliknutí príslušného kalendárneho roku.