Ďakujeme všetkým, čo sú aj v tomto roku rozhodnutí venovať podiel 2% zo svojich zaplatených daní práve našim šikovným deťom. Veľmi si to vážime!

 
 

Súhrn potrebných informácií a tlačív pre zamestnancov: 

 

1.       Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2020.pdf (0)

2.       Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Teraz vyplňte nasledujúce tlačivo: Vyhlasenie_juventa2020.pdf (0)

3.       Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoj podiel zaplatenej dane, zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (len meno a adresa, nie suma).

4.       Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne

 

1.       Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne poukazujú 2% zo zaplatených daní, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa sú 3 €.

2.       Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov. Danú sumu uvádzate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

 

Je nutné dodržať všetky kroky postupu, inak nemusia byť Vami poukázané 2% prevedené na náš účet. 

 

Prosíme Vás, aby ste o tejto možnosti informovali aj Vašich priateľov, príbuzných, kolegov...Všetci predsa vieme, že každá, hoc i malá suma pomôže a predovšetkým v tomto mimoriadne náročnom období, v ktorom sme sa všetci v dôsledku svetovej pandémie ocitli.
 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za prečítanie týchto riadkov a ešte viac, ak sa rozhodnete pomôcť.