Ďakujeme všetkým, čo sú aj v tomto roku rozhodnutí venovať podiel 2% zo svojich zaplatených daní práve našim šikovným deťom. Veľmi si to vážime!

 
 

Súhrn potrebných informácií a tlačív pre zamestnancov: 

 

1.       Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2018.pdf (82891)

2.       Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Teraz vyplňte nasledujúce tlačivo Vyhlasenie_juventa2018.pdf (143447)

3.       Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoj podiel zaplatenej dane, zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (len meno a adresa, nie suma).

4.       Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo nám na tréning a my už tlačivo zanesieme.

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne

 

1.       Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne poukazujú 2% zo zaplatených daní, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa sú 3 €.

2.       Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov. Danú sumu uvádzate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

 

Je nutné dodržať všetky kroky postupu, inak nemusia byť Vami poukázané 2% prevedené na náš účet. 

 

 

Prosíme Vás, aby ste o tejto možnosti informovali aj Vašich priateľov, príbuzných, kolegov...Všetci predsa vieme, že každá, hoc i malá suma pomôže :)
 

Aj v tomto roku pripravujeme gymnastky na sezónu jednotlivkýň a na jeseň nás čakajú spoločné skladby a súťaže dvojíc a trojíc. Tanečníci sa už taktiež pripravujú na M-SR s nemalým počtom choreografií, aby si vybojovali čo najviac nominácií na Majstrovstvá Európy v show dance v Petrohrade a Majstrovstvá sveta v nemeckej Riese, rovnako na Majstrovstvá Európy jazz & modern v Prahe a Majstrovstvá sveta v poľskej Osse. Čakajú nás až tri pobytové sústredenia a dva denné tréningové campy a okrem toho samozrejme pravidelné tréningy. Rok 2019 nám prináša mnoho príležitostí, ktoré chceme čo najlepšie využiť. A aj s Vašou finančnou pomocou formou 2% nám to pôjde o čosi jednoduchšie! 

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za prečítanie týchto riadkov a ešte viac, ak sa rozhodnete pomôcť.