ĎAKUJEME za 2% z Vašich daní!!!

Ďakujeme všetkým, čo sú aj v tomto roku rozhodnutí venovať podiel 2% zo svojich zaplatených daní práve našim šikovným deťom. Veľmi si to vážime!

 

_________________________________________________

 

Vážení priaznivci šikovných detí z Juventy!


Tak ako aj pominulé roky, i teraz máte možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane neziskovým organizáciám. Veríme, že sa rozhodnete touto cestou finančne podporiť aktivity gymnastiek a tanečníčok v Juvente. V našich radoch trénujú úspešné gymnastky (medailistky medzinárodných pohárových súťaží, domácich majstrovských súťaží a nejedna Majsterka SR) a reprezentantky SR - show dance tanečníčky (Majsterky i Vicemajsterky Európy aj medailistky s Majstrovstiev sveta, mnohonásobné Majsterky SR). 

 

Naše údaje:

Názov                         ŠK JUVENTA Bratislava
Forma                         Občianske združenie
IČO                            42252750
Ulica                           Švabinského 3
Mesto                         Bratislava - Petržalka, 851 01

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

1.       Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby vystavil nasledujúce tlačivo  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (45,5 kB)

2.       Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Teraz vyplňte nasledujúce tlačivo juventa_VYHLASENIE.pdf (141,2 kB)

3.       Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoj podiel zaplatenej dane, necháte zaškrtnutý v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (len meno a adresa, nie suma).

4.       Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby (firmy)

 

1.       Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.       Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Danú sumu uvádzate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

 

Je nutné dodržať všetky kroky postupu, inak nemusia byť Vami poukázané 2% prevedené na náš účet. 

 

Potrebné tlačivá pre zamestnancov: 

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (46592)

juventa_VYHLASENIE.pdf (144600)

 

Prosíme Vás, aby ste o tejto možnosti informovali aj Vašich priateľov, príbuzných, kolegov...Všetci predsa vieme, že každá, hoc i malá suma pomôže :)
 

Aj v tomto roku pripravujeme gymnastky na sezónu jednotlivkýň a na jeseň nás čakajú spoločné skladby a súťaže dvojíc a trojíc. Tanečníci sa už taktiež pripravujú na M-SR s nemalým počtom choreografií, aby si vybojovali čo najviac nominácií na Majstrovstvá Európy v Petrohrade a Majstrovstvá sveta v Riese. Aj rok 2017 nám prináša mnoho príležitostí, ktoré chceme čo najlepšie využiť. A aj s Vašou finančnou pomocou formou 2% nám to pôjde o čosi jednoduchšie ;)

Podporte úsilie a snahu šikovných a cieľavedomých detí :) 

Pracujeme s deťmi a mládežou, ktoré sa rozhodli aktívnou a zmysluplnou činnosťou tráviť svoj voľný čas. Majú nesmiernu podporu zo strany rodičov, za čo aj im patrí veľká vďaka. Všetci spoločne to robíme pre naše deti.

 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za prečítanie týchto riadkov a ešte viac, ak sa rozdhodnete pomôcť ;) !